Categories

Follow us on
We accept
Llengua catalana i literatura 2 eso atòmium

Llengua catalana i literatura 2 eso atòmium

Author: Trilla, M. Roser; Jubany, àngels; Camps, Josep
Editorial: ENCICLOPEDIA CATALANA
Pages: 232
Edition: 1edition
Edition date: 01-04-2016
Collection: Atòmium
ISBN: 9788441222991
Price: 42 €

Notify me when available
0 (0) Rate and see the comments of this book

Llengua catalana i literatura 2 ESO (projecte Atòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En les unitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió orals i escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Related Books
Llengua catalana 3. solucionari. suficiència
Llengua catalana 3. solucionari. suficiència
Carme Vilà I Comajoan; Teresa Garcia I Balasch
73 pg.
7 €Notify me when available
Llengua catalana. intermedi 3
Llengua catalana. intermedi 3
Carm; Teresa Garcia I Balasch; Salvador Comelles
181 pg.
22,9 €Notify me when available
Llengua catalana 2. solucionari. suficiencia
Llengua catalana 2. solucionari. suficiencia
Carme Vilà I Comajoan; Teresa Garcia I Balasch
72 pg.
7 €Notify me when available
Llengua catalana. intermedi2
Llengua catalana. intermedi2
Balasch Carme ; Teresa Garcia; Salvador Comelles
60 pg.
7 €Notify me when available

Comments and rates

Leave a commentLogin to rate
Information