Materias

También puedes seguirnos en
Aceptamos
Electrotècnia. gm.

Electrotècnia. gm.

Autor: Morón, Juan; Martinez, Herminio; Domingo, Joan; Bargalló, Ramón; Gamiz, Juan; Duran, José Luis
Editorial: MARCOMBO - ALTAMAR
Paginas: 272
Edición: 1edición
Fecha edición: 26-08-2010
ISBN: 9788496334717
Precio: 36 €

Avisarme cuando esté disponible
0 (0) Valore y vea las opiniones de este libro

Ver índice
Desenvolupament del currículum del mòdul d'Electrotècnia corresponent al Cicle Formatiu de Grau MItjà d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques de la família professional d'Electricitat-Electrònica.

El mòdul d'Electrònica ha de proporcionar als alumnes la formació professional de base que els permeti afrontar amb garanties altres mòduls que estan lligats a les unitats de competència orientades al muntatge i el manteniment de màquines i instal·lacions elèctriques. Seguint aquest criteri, hem desenvolupat el currículum pensant en una seqüenciació en què primer, i entre d'altres, s'impartiria el mòdul d'Electrotècnia (en primer curs) i després s'impartirien els mòduls relacionats amb les unitats de competència (en un segon curs).

A més, hem desenvolupat el currículum d'una manera especial: no pas com un mòdul totalment independent, sinó de forma integradora dins el conjunt dels mòduls del cicle, evitant possibles reiteracions i solapaments de continguts entre els diferents mòduls.

La proposta que us presentem ha tingut molt en compte la dificultat que els docents tenim a la pràctica per poder impartir tot el currículum en el temps assignat i les capacitats d'entrada al cicle de l'alumnat. Així, doncs, volem que sigui una proposta creïble com a llibre de text, és a dir, que es pugui impartir en la seva totalitat.

El llibre s'ha estructurat en vuit unitats didàctiques que podem agrupar en dos grans blocs:

- Un primer bloc (de la unitat 1 a la unitat 6) inclou els continguts sobre l'electricitat i el magnetisme, i sobre el càlcul i la mesura en els circuits elèctrics de corrent continu i de corrent altern.
Aquest bloc proporciona la principal formació de base per poder treballar la resta d'unitats i de mòduls específics de l'especialitat. S'han treballat intensament proposant un gran nombre d'exemples resolts i activitats.

- El segon bloc (unitats 7 i 8) es dedica a les màquines elèctriques: transformadors i màquines rotatives de corrent continu i corrent altern.
Se n'han treballat de forma àmplia els principis de funcionament i s'han minimitzat assaigs i corbes, relatives a les màquines. Hom a preferit evitar solapaments amb continguts que seran tractats de manera específica en el mòdul de Manteniment de màquines elèctriques.

Totes les unitats s'han articulat en apartats i subapartats, en els quals es proposen exemples resolts per facilitar la consolidació dels conceptes i procediments. Amb la mateixa intenció, al final de cada apartat es proposen diverses activitats. Cada unitat didàctica es clou amb una autoavaluació.
Libros relacionados
Reglamento electrotécnico para baja tensión 5ªed.
Reglamento electrotécnico para baja tensión 5ªed.
Asesor Técnico: Bueno Gonzalez, Benilde
672 pág
19,8 €Comprar libro
Electrotecnia
Electrotecnia
Onsalo, Fernando
288 pág
24 €Avisarme cuando esté disponible

Comentarios y valoraciones

Escriba su comentarioLogin para valorar
Información