Materias

También puedes seguirnos en
Aceptamos
Electrònica. gm.

Electrònica. gm.

Autor: Martínez, Herminio; Domingo, Joan; Gamiz, Juan; Duran, José Luis
Editorial: MARCOMBO - ALTAMAR
Paginas: 158
Edición: 1edición
Fecha edición: 26-07-2010
ISBN: 9788496334755
Precio: 30 €

Comprar libro
0 (0) Valore y vea las opiniones de este libro

Entrega de 24 a 48 horas en España
Ver índice
Desenvolupament del currículum del mòdul d'Electrotècnia corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mitjà en instal·lacions Elèctriques i Automàtiques de la família professional Electricitat-Electrònica.

Els continguts s'han previst per complir amb tres objectius: que es puguin impartir en la seva totalitat dins de les hores assignades al mòdul, que l'alumnat no trobi dificultats per seguir-los, atenent als seus coneixements d'accés i, finalment, que estableixin els lògics enllaços amb altres mòduls del cicle per donar una visió més completa i integradora de competències i coneixements.

El llibre s'ha estructurat en 8 unitats didàctiques, disposades segons una lògica progressiva de la matèria i donant compliment al Reial Decret 177/2008, de 8 de febrer, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i se'n fixen els ensenyaments mínims:

- Introducció a l'electrònica: evolució i història, magnituds elèctriques utilitzades en electrònica i components passius més habituals. Amb això es pretén fer una aproximació al tema.
- Mesures més habituals en components i senyals de naturalesa electrònica així com els instruments que, clàssicament, permeten els esmentats mesuraments.
- Conceptes generals d'electrònica digital: sistemes combinacionals i seqüencials, representació mitjançant esquemes dels esmentats circuits i famílies lògiques més habituals.
- Dispositius electrònics bàsics i principis dels semiconductors més habituals, tant els que operen amb realimentació negativa com els que ho fan amb realimentació positiva.
- Les fonts d'alimentació, imprescindibles per al correcte funcionament i polarització de qualsevol circuit electrònic, tant les lineals com les commutades en les seves configuracions més senzilles i comunes. En aquest capítol es comenten els transformadors, estructures de rectificadors, filtres i estabilitzadors o reguladors.
- L'electrònica de potència, com a concepte, i el seu àmbit d'utilització, els dispositius específics més freqüents i algunes aplicacions elementals.
- Circuits generadors de senyal en forma de diferents tipus d'oscil·ladors justificant la seva operació com a circuits amb realimentació crítica, els multivibradors tant astables com biestables i monoestables i una classificació dels mateixos.

Totes aquestes unitats s'articulen mitjançant apartats i subapartats i es posen exemples resolts per facilitar la consolidació dels conceptes i procediments exposats; amb la mateixa intenció, al final de cada apartat, es proposen diferents activitats que l'alumnat por realitzar per fixar i comprendre millor la matèria tractada. Finalment, cada unitat tanca amb un conjunt de preguntes d'autoavaluació que tenen per objecte permetre a cada estudiant determinar el grau de coneixement sobre el tema que ha adquirit.
Libros relacionados
Electrotècnia. gm.
Electrotècnia. gm.
Morón, Juan; Martinez, Herminio; Domingo, Joan; Bargalló, Ramón; Gamiz, Juan; Duran, José Luis
272 pág
36 €Avisarme cuando esté disponible
Fpb instalaciones eléctricas y domóticas
Fpb instalaciones eléctricas y domóticas
Martín Castillo, Juan Carlos
272 pág
27,5 €Comprar libro
Documentación técnica en instalaciones eléctricas 2.ª edición 2017
Documentación técnica en instalaciones eléctricas 2.ª edición 2017
Rodriguez Fernandez, Julian; García-heras Pino, álvaro
234 pág
26 €Comprar libro

Comentarios y valoraciones

Escriba su comentarioLogin para valorar
Información