Categories

Follow us on
We accept
Subalterns corporacions locals de catalunya. test i supòsits pràctics

Subalterns corporacions locals de catalunya. test i supòsits pràctics

Author: Pérez Castillo, Francisco
Editorial: EDITORIALCEP
Pages: 362
Edition: 01edition
Edition date: 01-07-2009
ISBN: 9788499244006
Price: 27 €

Notify me when available
0 (0) Rate and see the comments of this book

>


El present volum conté una col?lecció de qüestionaris de preguntes tipus test sobre cadascun dels temes desenvolupats en el nostre volum teòric per a la preparació dels opositors al Cos de Subalterns i altres categories del grup E (Conserges, Ordenances, Porters,...) al servei de les Corporacions Locals de Catalunya.

Es troben estructurats en blocs de matèries homogènies, seguint la pròpia organització del temari. Han estat elaborats per personal docent amb àmplia experiència en la confecció de qüestionaris similars als proposats en els diversos exàmens per a personal al servei dels Ajuntaments.

Així mateix inclou una sèrie de supòsits pràctics relacionats amb les funcions a desenvolupar en aquesta categoria.

Comments and rates

Leave a commentLogin to rate
Information