Categories

Follow us on
We accept
Procés integral de l'activitat comercial. gs.

Procés integral de l'activitat comercial. gs.

Author: Rayo Alvarez, Pedro J.
Editorial: MCGRAW HILL
Pages: 272
Edition: 1edition
Edition date: 01-05-2014
ISBN: 9788448192556
Price: 38,95 €

Buy book
0 (0) Rate and see the comments of this book

Delivery 24 to 48 hours in Spain
Show index
Components del Projecte Llibre de lalumne CEO professor Punts Clau Llibre renovat el 2013, en la seva versió castellana, amb el contingut revisat i actualitzat; traduït al català i adaptat en la present edició al currículum de Catalunya. Una de les virtuts principals del mòdul Procés integral de lactivitat comercial i del llibre que presentem és integrar de manera coherent els coneixements dàrees com ara comptabilitat, documentació administrativa, tresoreria i fiscalitat. Es tracta dun mòdul comú tant per al títol dAdministració i finances de Grau Superior com per Assistència a la direcció de Grau Superior. En tots dos casos es facilita una visió inicial i integradora de lactivitat comercial, que es podrà ampliar en mòduls posteriors amb una orientació més específica (comptabilitat, gestió financera, fiscalitat). En línia amb el que hem dit, totes les unitats del llibre participen daquest esperit integrador, tot oferint una visió de conjunt de cada àrea, introductòria però suficient per posar les bases dels coneixements de comptabilitat, fiscalitat i gestió financera.
Related Books
Gestión logística y comercial. gs.
Gestión logística y comercial. gs.
Escudero Serrano, Maria Jose
344 pg.
33 €Buy book
Gestión logística y comercial
Gestión logística y comercial
Villagrá, Fernando Lobato; Lobato Gómez, Francisco Javier
216 pg.
33 €Buy book
Proceso integral actividad comerc pk 16
Proceso integral actividad comerc pk 16
Román Ruiz,josefa; Hernández Martínez, Juan Carlos; Acebrón Ortega , Pilar
34,5 €Notify me when available
Gestión logística y comercial. gs.
Gestión logística y comercial. gs.
Gómez Aparicio, Juan Miguel
216 pg.
36,25 €Notify me when available

Comments and rates

Leave a commentLogin to rate
Information