Categories

Follow us on
We accept
Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Author: Espuig Bermell, Alicia
Editorial: MARCOMBO, S.A.
Pages: 440
Edition: 1edition
Edition date: 12-09-2010
ISBN: 9788426715944
Price: 32,4€30,78 €

Buy book
Portes gratis en
0 (0) Rate and see the comments of this book

Delivery 24 to 48 hours in Spain
Show index
Aquest és un llibre de text per impartir les Matemàtiques del Curs de Preparació de la Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. El llibre s'adapta al temari i les característiques d'aquest curs i és, a la vegada, una eina de classe i d'autoformació, ja que està especialment dissenyat perquè els alumnes el puguin fer servir autònomament si no poden assistir a classe o es preparen la prova per lliure. Per aquest motiu també s'inclouen les solucions de tots els exercicis.

El llibre s'ha estructurat en quatre blocs: I. Aritmètica i àlgebra (Conjunts numèrics, Equacions i Polinomis); II. Geometria (Trigonometria, Vectors en el pla i Nombres complexos); III. Funcions i gràfics (Funcions i derivades); IV. Estadística i probabilitat (Estadística unidimensional, Estadística bidimensional i Probabilitat).

La part teòrica i les explicacions són molt detallades i els exemples i exercicis, molt pautats. El fet que l'alumne disposi de totes les solucions al llibre li permet també anar avaluant el seu progrés. Molts dels exemples i exercicis del llibre estan basats en els que han sortit a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior que s'han fet fins al moment.
Related Books
Matemáticas prueba de acceso a ciclos formativos de gm
Matemáticas prueba de acceso a ciclos formativos de gm
Elisa Rufino Núñez; Elisa Núñez Mateos
124 pg.
13€12,35 €Buy book
Matemáticas: prueba de acceso a ciclos formativos para grado superior
Matemáticas: prueba de acceso a ciclos formativos para grado superior
Alicia Espuig
350 pg.
28,7€27,27 €
Free Transportation
Buy book

Comments and rates

Leave a commentLogin to rate
Information