Categories

Follow us on
We accept
Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius a grau superior

Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius a grau superior

Author: Espuig Bermell, Alicia
Editorial: MARCOMBO, S.A.
Edition: 2edition
Edition date: 05-05-2012
Collection: MARCOMBO FORMACIÓN
ISBN: 9788426717627
Price: 29,8 €

Buy book
Portes gratis en
0 (0) Rate and see the comments of this book

Delivery 24 to 48 hours in Spain
Show index
Aquest és un llibre que serveix, entre d'altres coses, per impartir les Matemàtiques del Curs de Preparació de la Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. El llibre s'adapta al temari i les característiques d'aquest curs i és, a la vegada, una eina de classe i d'autoformació, ja que està especialment dissenyat perquè els alumnes el puguin fer servir autònomament si no poden assistir a classe o es preparen la prova per lliure. Per aquest motiu, en cada tema es comença pràcticament de zero i s'inclouen les solucions de tots els exercicis.
Els temes d'aquesta segona edició s'han actualitzat i coincideixen amb els del temari oficial de matemàtiques de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior publicat en la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, DOGC núm. 5778, de 20.12.2010."
El llibre s'ha estructurat en quatre blocs: I. Aritmètica i àlgebra (Conjunts numèrics, Equacions, Polinomis i Successions); II. Geometria (Trigonometria, Vectors en el pla i Nombres complexos); III. Funcions i gràfics (Funcions i Derivades); IV. Estadística i probabilitat (Estadística unidimensional, Estadística bidimensional i Probabilitat).
La part teòrica i les explicacions són molt detallades i els exemples i exercicis, molt pautats. El fet que l'alumne disposi de totes les solucions al llibre li permet també anar avaluant el seu progrés. Molts dels exemples i exercicis del llibre estan basats en els que han sortit a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior que s'han fet fins al moment.
Related Books
Matemáticas. pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior
Matemáticas. pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior
Urosa Laorga, Mª Elena; Laorga Campos, Rosario
300 pg.
31,95 €Notify me when available
Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior
Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior
Espuig Bermell, Alicia
440 pg.
32,4€30,78 €
Free Transportation
Notify me when available

Comments and rates

Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles 27-10-2015
by Georgina
quiero comprar este libro y no puedo
Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius a grau superior
Autor: Espuig Bermell, Alicia
Editorial: MARCOMBO, S.A.
Edición: 2edición
Fecha edición: 05-05-2012
Colección: MARCOMBO FORMACIÓN
ISBN: 9788426717627
Precio: 29,8€
28,31 €
Leave a commentLogin to rate
Information